Friday, May 05, 2006

Buzz Magasin -- May 2006

Buzz Magasin's May 2006 issue has a one-page feature on Bituing Walang Ningning, with behind-the-scenes photos.

One of the photos is of Carla:The caption reads: Kung hinangaan ang tambalang Joross at Roxanne sa Gulong ng Palad, mamahalin naman ang tambalang Karla Humphrieys (sic) at Janus del Prado dito sa Bituing Walang Ningning!

Click here to view the full-page of photos.

Tag: Magazine

No comments: