Wednesday, July 26, 2006

Carla in BWN - Episode 11.3

Rita enters Lavinia's bedroom with the phone saying it's Larry. Lavinia is still depressed by Dorina's debut and she's not interested in talking to him, so Rita tells him that Lavinia is asleep.

After she hangs up, Rita tells Lavinia that Larry has canceled her pictorial the following day, so she can rest. Rita then asks her why Dorina's debut disturbs her so much.

Lavinia says that celebrities and fans alike will be there to greet Dorina, to wait for her. Dorina is so well-loved. Lavinia says she never felt that. She may be admired, imitated, envied... but she's not loved.

Rita reminds her that Dorina loved her, but this is no comfort to Lavinia. She asks why this is all happening to her.Rita: Minsan kasi sa taas ng lipad mo, nakalimutan mo na wala kang pakpak. Kailangan mong tumungtong sa lupa, para hindi mapagod. Minsan, kailangan mo din masira, para magkaroon din ng chance para mabuo ulit.

Lavinia (angry): Sinasabi mo ba na sira ako? Na laos na ako?! Wala kang alam, Rita! Hindi ako papayag na mangyari sakin yun! Mawala na ang lahat, pero hindi ako masisira! Hindi ako bababa!

Rita: Ate, anong meron ba sa itaas at ayaw mong bumaba? Masaya ka ba sa puwesto mo ngayon?

Lavinia: Bakit ikaw? Nasa baba ka, pero hindi ka rin naman masaya. Mas gugustuhin ko na ang ganito. Hindi ako masaya, pero nasa itaas ako, may puwesto ako.

Rita (hurt): Dahan-dahan, ate. Baka matupad ang hiling mo... at mamatay ka sa lungkot!

Rita gets up and leaves the room, leaving Lavinia alone.

___

Tags: BWN, Summary, Video

No comments: